Vad är ALLenergi

Vi arbetar med utvecklingen av vår grundpersonlighet och medvetenheten om oss själva i skapandeprocessen och därmed möjligheten att ta fram den kraft och makt vi ständigt bär med oss men så ofta inte har vare sig ork eller upplever möjligheten att använda oss av. Vi tar fram spelet mellan kropp, själ och ande inombords utanför religionens ramar och hur vi med hjälp av förståelsen av hur allt hänger ihop och tillämpningen av verktyg vi ger kan ta oss fram på ett för oss tryggare och mer rofyllt sätt. Ingen skall behöva luta sig mot någon annan för att känna glädjen över livet! Det är detta som är det viktiga i vårt sätt att ta oss fram, att våga känna vad som känns viktigt för just en själv och orken och förmågan att stödja det på ett positivt sätt. Hur släpper man oron? Varför är vi här – vad är livet egentligen? Vad kan jag göra för att fria mig från det gamla och finna en större frihet och glädje just nu? Det är en liten del av det vi kommer att utveckla.


VAD VI HJÄLPER ER MED - Vi visar er var ni inte röjer och var ni förtöjer för länge. Vi höjer också er medvetenhet till en punkt där ni orkar ta hand om merparten av problematiken ni befinner er i för tillfället, men avgör inte ert fortsatta sätt att leva.  Det är också möjligt för oss att för-handla med er om kommande tider (pre-position you) genom att älska er för den ni är - det betyder att inte oroa er i er oro om framtiden, utan 'tvinga' er att ta hand om kvarlåtenskapen i form av värdelöshet och utanförskap genom att välja bort andra tider och koncentrera er på nuet. Reaktionerna på detta är ert ansvar för er själva och kräver sin inre man. Utan den makten skapas en övergivenhet, som i sin tur tvingar er att hämta hem den gamla kraftlösheten och släppa den fri - då ökar makten inombords och ni har fått tillbaka er värld, ert värde!!

Vi har aldrig makten att vara den ni är och göra jobbet åt er- den makten har bara ni själva! Vi kan heller aldrig medvetandegöra något ni inte orkar ta hand om. Där finner man då ofta offret istället och skyller ifrån sig, om man inte 'hör' sanningen och inser fakta - att man fortfarande har problem med tillgången till sig själv. Behövs en argumentering har man förlorat sig själv och kämpar i överlevnaden. Där lämnar vi er i all ödmjukhet, tills ni oroat er klart i er ensamhet och väljer att vara nära i er värdelöshet för att ta steget vidare. Där öppnar ni åter dörren till att våga värma er i denna värdelöshet och orka se längre än näsan räcker genom att vidga er referensram - och där finns vi om ni önskar hjälp med att höja er över den gamla tiden och förändra er position till en vidare och rikare värld!


Vi startar ett energiarbete/skapar en energirörelse inombords som gör det lättare för dig att ta hand om den arbetsamma delen liksom även applåderna för att just du är du! Vi önskar att ni 'känner in' om detta kan vara en bra väg för er just nu! Då är ni på rätt plats i rätt tid! Vågar du möta dina olika aspekter? Valet är fritt – valet är ditt!

 

 

“Fråga inte dig själv vem som skall ge dig vad du behöver eller vill ha – ställ hellre frågan: vad kan jag göra för att fylla tomrummet av längtan inombords? Svaret på den frågan är livets källa!”


Copyright ALLenergi. All Rights Reserved, 2015